12.02.2014/11:41

Mid- term Symposium in Athens

Projekt je na pol poti  izvajanja, zato partnerstvo  organizira vmesni dogodek tako imenovani Simpozij projekta RESEEties 25. februar 2014 v Atenah.

Simpozij želi  predstaviti znanja o tehnologijah na področju obnovljivih virov energije  ter ravnanja z odpadki, kakor tudi o strateškem načrtovanju  občin pri izrabi teh virov.

Simpozij  bo deloval kot velika  okrogla miza na kateri bomo skupaj z deležniki,  katere bomo prosili za mnenja in prispevke  zagotovili, da se SEEties vizije in cilji  vgradijo v ustrezni politični okvir EU.

Za dodatne informacije se obrnite na: ga Dimitra Minadaki

E-mail: minadaki@cres.gr

Related files