20.01.2014/07:12

RE-SEEties: Un an de success

Primul an de RE-SEEties a fost bogat în realizări, aducând împreună parteneri din opt țări din Europa de sud-est, combinând cunoștințele și abilitățile și în același timp îmbunătățind eficiența resurselor din regiune.

În ultimul an am susținut patru întâlniri de proiect și am organizat trei ateliere de lucru transnaționale mediate de experți. Aceste întâlniri au ajutat la implementarea lină a proiectului, în același timp contribuind la reglementarea comunicării personale între partenerii proiectului. Se poate afirma faptul că acum suntem o echipă transnațională – lucrăm confortabil și eficient împreună.

Ca urmare a întâlnirilor și atelierelor de lucru, am obținut un număr substanțial de rezultate pentru proiect. Spre exemplu, partenerii instituțiilor profesionale ai echipei de proiect au întocmit rapoarte asupra previziunilor despre consumarea de resurse și eficiența resurselor după investigarea metodologiilor și practicilor europene asupra energiei și administrării deșeurilor. Metodologiile au fost elaborate de asemenea pentru previzionarea consumului de resurse, măsurilor privind eficiența resurselor, studii de fezabilitate privind SRE (surse regenerabile de energie) și administrarea grupurilor de interes – aceste subiecte sunt cruciale pentru crearea unei strategii locale privind energia și a unui plan de acțiune.

Colectarea acestor surse de informații valoroase a contribuit la diferite aspecte ale programului de lucru. Pe baza materialelor colectate, partenerii orașelor RE-SEEties au putut începe colectarea datelor, elaborarea profilelor studiilor de caz aferente și de asemenea dezvoltarea hărților rutiere pentru aprobare. Mai mult, am observat câteva realizări la nivel de oraș. Partenerii proiectului din orașe au organizat câteva întâlniri care implică grupurile de interese în implementarea și diseminarea rezultatelor proiectului. Părerile colegilor au fost păstrate în fiecare oraș cu participarea grupurilor locale de interese  și experților internaționali care au colectat recomandări pentru finalizarea rapoartelor de încheiere a cazurilor. Grupurile locale de interes sunt informate permanent cu privire la proiect în cadrul întâlnirilor platformei grupurilor de interes organizare de către orașe în mod regulat.

Deși ne depășim realizările de proiect estimate specificate, este clar faptul că parteneriatele RE-SEEties încurajează mai multe inițiative și acțiuni. Până în prezent, lucrul în cadrul proiectului RE-SEEties a inspirat câțiva parteneri din oraș să se alăture Acordului Primarilor, mișcarea europeană principală implicând autoritățile locale și regionale. Acest fapt demonstrează angajarea lor în administrarea energiei durabile și protecția climatului.  

Sperăm că anul viitor RE-SEEties va continua avântul pozitiv din prezent, obținând propriile rezultate estimate dar în același timp inspirând schimbări viitoare și acțiuni către administrarea mai durabilă a resurselor.