30. 09. 2014.

S-a prezentat strategia energetică a orașului Miercurea-Ciuc

Strategia energetică a orașului Miercurea-Ciuc, care a fost prezentată luni 29 Septembrie la sediul consiliului județean, a fost elaborată în cadrul proiectului RE-SEEties, la care Consiliul Județean Harghita – Agenția de Management Energetic a participat în calitate de partener.

18. 09. 2014.

Ajutarea Autorităţilor Municipale: Un Ghid pas cu pas

'Setul de Instrumente Metodologice Integrat privind utilizarea eficientă a resurselor' reprezintă rezultatul transnaţional principal al proiectului RE-SEEties.

18. 09. 2014.

Creşterea gradului de conştientizare şi Schimbarea comportamentului: Cu scopul utilizării eficiente a resurselor

Schimbarea comportamentului are o importanţă deosebită în reducerea semnificativă a consumului de energie şi generării de deşeuri.

18. 09. 2014.

Gândire amplă, Acţiune locală

Elaborarea de planuri de acţiune şi strategii locale a fost un proces complex care a luat în considerare multe dintre rezultatele proiectului RE-SEEties.

18. 09. 2014.

Transferul de cunoştinţe: Recomandări pentru persoanele cu putere de decizie din Europa

Cele opt ţări participante din cadrul proiectului RE-SEEties şi părţile implicate şi-au asumat un angajament foarte serios de a evalua şi compara condiţiile şi regulamentele cu practica locală în ceea ce priveşte eficienţa resurselor în comunităţile urbane.

18. 09. 2014.

Finalizarea proiectului pe un ton optimist: Un Proiect de Succes, şi Conferinţa Finală

Evenimentul Final al proiectului RE-SEEties a fost organizat la Zagreb la data de 9 septembrie 2014. În cadrul conferinţei au participat cercetători cu diverse specializări care au elaborat strategii şi tipuri de soluţii pentru utilizarea eficientă a resurselor.

20. 01. 2014.

RE-SEEties stârnește interesul la conferința științifică internațională

Vineri, pe 11 octombrie, proiectul RE-SEEties a beneficiat de oportunitatea de a fi prezentat auditoriului științific la a 6-ea Conferință Științifică Internațională  a PROMITHEASnet, intitulată ”Energia și Schimbarea Climatică”.

20. 01. 2014.

Construirea setului de instrumente RE-SEEties

Susținerea eforturilor orașelor pentru un viitor al resurselor mai eficiente și durabile necesită o atenție specială asupra problemelor tehnice, în special in domeniul energiei și deșeurilor.

20. 01. 2014.

RE-SEEties: Un an de success

Primul an de RE-SEEties a fost bogat în realizări, aducând împreună par