18.09.2014/17:05

Gândire amplă, Acţiune locală

Elaborarea de planuri de acţiune şi strategii locale a fost un proces complex care a luat în considerare multe dintre rezultatele proiectului RE-SEEties. Funcţia de control al calităţii partenerilor experţi ai proiectului a fost crucială în cadrul procesului, oferind asistenţă de la distanţă pentru multe oraşe constând în recomandări concrete privind estimarea consumului de resurse, evaluarea colegială şi finalizarea strategiilor locale.

Recomandările s-au concretizat într-un raport creat de Grupul de Evaluare şi Asistenţă al proiectului RE-SEEties - organizaţii profesionale responsabile de asistenţă specializată pentru oraşele aflate în procesul de elaborare a strategiei. Membrii grupului au fost:MACEF, REGEA, CNR-IMAA, CRES şi ENERGIAKLUB.

Documentele cheie create pe durata implementării proiectului au fost incorporate în cadrul strategiilor finale. Estimările privind consumul de resurse a ajutat la identificarea nevoilor fiecărui oraş în ceea ce priveşte resursele primare, precum şi emisiile per totale de GHG pe baza anchetelor existente şi a metodologiilor pentru scenarii viitoare alternative. După finalizarea acestei activităţi, fiecare oraş a dobândit un set de instrumente de estimare a consumului de energie şi eventuale metode de producţie a energiei la nivel local şi valorificare a deşeurilor prin intermediul unor planuri de management alternative.

Pe durata analizei colegiale, fiecare oraş a creat profilul unui studiu de caz în cadrul căruia fiecare oraş şi-a definit obiectivele şi interesele. Acesta a servit ca bază pentru stabilirea strategiei. Având în vedere importanţa studiilor de caz în cadrul procesului de elaborare a strategiei, fiecare oraş a organizat analize colegiale pentru a-şi îmbunătăţi calitatea studiilor de caz prin implicarea părţilor interesate relevante.

Fiecare plan de acţiune şi strategie locală a fiecărui oraş participant a fost completat cu un studiu de fezabilitate RED privind utilizarea optimă pe viitor a potenţialului RES de la nivel local şi regional. Studiile de fezabilitate reflectă aplicabilitatea soluţiilor tehnologice selectate.

Concluzii comune şi lecţii învăţate ca urmare a procesului de elaborare a strategiei:

  • Calitatea informaţiilor joacă un rol important în elaborarea unei strategii adecvate. Valorile estimate şi datele obţinute din surse nesigure pot determina greşeli şi probleme majore pe parcursul implementării strategiei
  • Un pas esenţial îl reprezintă implicarea tuturor părţilor implicate relevante. Strategia nu poate fi stabilită în lipsa părţilor implicate cheie, prin urmare acestea trebuie incluse în fiecare etapă de elaborare a strategiei: dezvoltare, adoptare, implementare şi monitorizare.
  • Utilizarea unor instrumente uzuale poate fi foarte importantă în elaborarea unei bune strategi. Utilitatea acestor tipuri de instrumente este dovedită în timp, fiind utilizate de multe persoane cu putere de decizie, putând asigura pe cel care implementează strategia de corectitudinea şi impactul acesteia. Acesta este unul din motivele principale pentru care proiectul RE-SEEties a încercat să creeze instrumente comune şi să le testeze în mod practic pe durata procesului de elaborare a strategiei.

Toate strategiile de la nivel local precum şi recomandările experţilor pot fi descărcate din ’Document center’ de pe website-ul RE-SEEties.