18.09.2014/17:03

Finalizarea proiectului pe un ton optimist: Un Proiect de Succes, şi Conferinţa Finală

Evenimentul Final al proiectului RE-SEEties a fost organizat la Zagreb la data de 9 septembrie 2014. În cadrul conferinţei au participat cercetători cu diverse specializări care au elaborat strategii şi tipuri de soluţii pentru utilizarea eficientă a resurselor. Peste 100 de participanţi au discutat modul în care Europa trebuie să facă tranziţia de la modelul de economie liniară adoptat în prezent la unul mai circular.

Directorul Executiv al FEDARENE & REGEA, Dr Julije Domac a deschis conferinţa cu următoarea declaraţie: „Competitivitatea Europei va fi determinată de capacitatea acesteia de a-şi utiliza resursele în mod eficient. Prin urmare, trebuie să valorificăm potenţialul existent şi să transformăm deşeurile în resurse valoroase. Deşi nu există o soluţie unică pentru soluţionarea schimbării climatice de la nivel global, oraşele au capacitatea, abilitatea şi voinţa de prelua iniţiative. Proiecte precum RE-SEEties au demonstrat faptul că oraşele pot crea un forum eficient în cadrul căruia să existe colaborări, schimburi de cunoştinţe şi generarea de soluţii integrate şi instrumente pentru abordarea problemei consumului excesiv de energie şi a generării necontrolate de deşeuri”.

Având în vedere circumstanţele sociale şi politice complexe, autorităţile municipale din regiunea ESE se confruntă deseori cu diverse provocări când vine vorba de eficienţa resurselor, fiindcă majoritatea dintre acestea nu sunt pregătite să le soluţioneze într-un mod integrat. „Proiectul RE-SEEties a fost de ajutor din acest punct de vedere fiindcă au fost create instrumente şi metodologii pentru a estima consumul de resurse şi măsuri privind eficienţa resurselor. Ca urmare a experienţei cu acest proiect, a fost elaborat un set valoros de instrumente metodologice care poate furniza îndrumări strategice pentru toate autorităţile municipale din regiunea ESE şi mai mult decât atât poate îmbunătăţi eficienţa utilizării resurselor şi poate ajuta la o planificare mai competentă a resurselor oraşelor”, a explicat Dr Monica Salvia, membru al Consiliului Naţional al Cercetării din Italia, Institutul de Metodologie pentru Analiză Ambientală.

Schimbarea comportamentului are, de asemenea, un rol esenţial în realizarea acestor reduceri semnificative a consumului de energie şi în reducerea deşeurilor, iar proiectul RE-SEEties a admis acest lucru. „Pentru a putea implementa cu succes măsuri privind energia şi deşeurilor, mai întâi de toate este necesar să înţelegem grupurile ţintă consumatoare. Proiectul RE-SEEties a încercat să educe şi să inspire o gamă variată de grupuri implicate: de la persoane locale cu putere de decizie la oameni obişnuiţi pentru a facilita astfel schimbarea obiceiurilor consumatorilor” - a declarat István Hunyadi, Partener Principal al proiectului RE-SEEties din cadrul districtului 18 din Budapesta.

Diversitatea reprezintă un element crucial pentru regiuni şi pentru autorităţile locale, care trebuie să fie recunoscută şi la nivel european. Totuşi, societăţile europene trebuie întâi de toate să lucreze împreună cinstit ca într-un parteneriat pentru a asigura resurse durabile pentru viitor.