Fapte

RE-SEEties este un proiect cu durata de doi ani cu abordarea problemei utilizării ineficiente a resurselor urbane. Proiectul e sprijinit de Uniunea Europeană şi de Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei, cu participarea a opt municipalităţi din Sud-Estul Europei şi a mai multor instituţii profesionale. Scopul e ajutarea municipalităţilor la dezvoltarea soluţiilor integrate de salubrizare şi de energie, pentru a crea comunităţi urbane eficiente în utilizarea resurselor

Europa confruntă cu problema consumului excesiv de energie şi producerea necontrolată a deşeurilor, şi aceste tendinţe sunt aşteptate să crească în viitor. În Sud-Estul Europei aceste probleme se manifestă şi prin ineficienţa folosirii resurselor, precum şi prin lipsa de coordonare şi conştientizare cu privire la modul de utilizare a resurselor. E o nevoie urgentă de a aborda aceste probleme, care necesită soluţii inovatoare din partea guvernelor cât şi din partea cetăţenilor. 

Pentru a aborda problemele menţionate mai sus, proiectul RE-SEEties se concentrează pe cele două elemente legate de utilizarea eficientă a resurselor – energie şi deşeuri – într-o  manieră integrată. Scopul acesteia este de a pune în lumină provocările legate de consumul de energie în exces şi producţia deşeurilor, precum şi evidenţierea oportunităţilor, ca beneficiile energiei economisite şi deşeurilor valorizate. 

Pentru a realiza aceste obiective de eficienţă a resurselor, e clar că conducerea oraşelor are un rol important în influenţarea şi sprijinirea comportamentelor schimbate la nivel local şi regional. De aceea, persoanele publice municipale sunt în punctul central al proiectului RE-SEEties. Opt oraşe din Sud-Estul Europei au fost selectate pentru a planifica şi implementa noi strategii de eficienţă a resurselor. Aceste orașe și regiuni au fost alese datorită competențelor de a lua decizii politice, şi sunt sprijinite de un consorţiu al instituţiilor profesionale cu capacitate de expertiză şi diseminare în domeniu. 

Proiectul e finanţat de Uniunea Europeană şi de Programul Transnaţional Sud Estul Europei.
Durata: 2 ani (începând cu Octombrie 2012) 
Buget: 2.249.000 EUR

RE-SEEties contact:
Primăria Sectorului 18 Budapesta, Pestszentlőrinc-Pestszentimre
re_seeties@bp18.hu