18.09.2014/17:11

Creşterea gradului de conştientizare şi Schimbarea comportamentului: Cu scopul utilizării eficiente a resurselor

Schimbarea comportamentului are o importanţă deosebită în reducerea semnificativă a consumului de energie şi generării de deşeuri. Deşi în majoritatea cazurilor acest aspect este tratat în mod separat şi pe plan secund dezvoltării tehnologice, acest lucru nu s-a întâmplat şi în cazul proiectului RE-SEEties. Oraşele partenere au elaborat un set de instrumente în cadrul Planurilor de Acţiune şi Strategiilor Locale menite să ajute la schimbarea comportamentului şi au desfăşurat şi diverse campanii pentru creşterea gradului de conştientizare care au cuprins principalele teme ale proiectului: eficienţa energetică, energia din resurse regenerabile şi valorificarea deşeurilor.

Campaniile pentru creşterea gradului de conştientizare au fost derulate în perioada aprilie - septembrie 2014 în toate cele opt oraşe RE-SEEties. Campaniile s-au adresat unei game variate de părţi implicate, inclusiv: cetăţenilor, agenţiilor guvernamentale locale, companiilor de utilităţi publice, întreprinderilor mici şi mijlocii şi şcolarilor de orice vârstă.

Campaniilor au fost desfăşurate prin utilizarea unor instrumente vizuale şi imagini obişnuite care pot fi utilizate în diverse formate şi cu diferite scopuri, precum: postere, tricouri, reclame, fotografii de copertă Facebook, stickere, role, etc. Activităţile organizate de către partenerii proiectului au fost de asemenea variate: expoziţii, competiţii şcolare, zilele energiei la nivel local, şi au fost organizate şi conferinţe. Toate oraşele au profitat de prezenţa mediei locale oferind interviuri, articole şi clipuri publicitare.

Campaniile s-au dovedit a fi un real succes, ajungând la peste 650 de mii de persoane participante în regiunea Europei de Sud Est, educând comunităţi locale şi cetăţenii cu privire la utilizarea eficientă a resurselor şi depăşind obiectivul modest iniţial de doar 12 mii de persoane.

Metodologia comună aplicată în cadrul campaniilor a fost elaborată de Energiaklub, organizaţia parteneră responsabilă de activităţile de comunicare din cadrul proiectului.