18.09.2014/17:13

Ajutarea Autorităţilor Municipale: Un Ghid pas cu pas

'Setul de Instrumente Metodologice Integrat privind utilizarea eficientă a resurselor' reprezintă rezultatul transnaţional principal al proiectului RE-SEEties. Se doreşte ca acest Set de Instrumente să ofere îndrumări strategice pentru autorităţile municipale privind modul de îmbunătăţire a eficienţei utilizării resurselor în planificările urbane. Setul de Instrumente constă în două părţi: îndrumare metodologică şi un set de criterii pentru evaluarea strategiei elaborate şi a impactului acesteia.

Setul de Instrumente începe cu o privire a ansamblu asupra contextului elaborării politicilor (Capitolul 1), prezentând pe scurt unele dintre cele mai bune practici şi tehnologii disponibile în diverse sectoare (Capitolul 2). Capitolul 3 se axează asupra problemei cheie de schimbare a comportamentului grupurilor ţintă selectate. Mai multe aspecte tehnice sunt dezbătute în Capitolul 4, concentrându-se asupra principalelor date strânse de oraşele partenere şi asupra instrumentelor propuse (software) selectate de către experţi şi utilizate la nivel urban în vederea susţinerii dezvoltării unor strategii pentru utilizarea eficientă a resurselor. Capitolul 5 descrie ansamblul de criterii iniţiale pentru evaluare care poate fi personalizat de către oraşe astfel încât să poată măsura, monitoriza şi raporta progresul înspre utilizarea eficientă a resurselor.

Elaborarea metodologiei a fost un proces iterative: prima versiunea a fost testată de către oraşele partenere din cadrul RE-SEEties; mai apoi a fost revizuită luând în considerare concluziile şi lecţiile învăţate de către oraşe. Ghidul a fost elaborat de către partenerii experţi ai proiectului: CRES, REGEA, ENERGIAKLUB, MACEF şi CNR-IMAA.

Varianta finală a ‘Setului de Instrumente Metodologice ESE şi criteriile pentru evaluare’ pot fi descărcate din ’Document center’ de pe website-ul RE-SEEties.