14. 04. 2014.

Се оддржа 4иот состанок на засегнати страни на РЕ-СЕЕтиес проектот во Скопје

Состанокот на засегнати страни е дел од  шестиот работен пакет на проектот „РЕ – СЕЕтиес“. Средбата на засегнатите страни се одржа во рамки на трибината со тема „Електромобилноста во Скопје“ која е  активност од проектот „Ele.C.Tra – Електричен Градски Транспорт“

03. 10. 2013.

Трета транснационална експертска работилница на проектот РЕ-СЕЕтиес

Како дел од активностите на проектот, на 11-ти и 12-ти септември се оддржа третата транснационална експертска работилница насловена како „Вградување на резултатите од проектот во националните и ЕУ политики“. 

03. 10. 2013.

Состанок на Управниот одбор на РЕ-СЕЕтиес, во Скопје

Дел од настаните беше и состанокот на Управниот Одбор на проектот кој се одржа во хотел Арка на 11-ти септември.
03. 10. 2013.

Состанок на засегнати страни

Во периодот од 10-ти до 12-ти септември 2013 година, во Скопје се одржаа неколку активности на проектот РЕ-СЕЕтиес, во кој локални спроведувачи за Македонија се МАЦЕФ и Град Скопје.