20.10.2014/15:06

Prijenos naših iskustava: preporuke za europske donosioce odluka

Vrlo intenzivno angažiranje dionika provodilo se u osam partnerskih država RE-SEEties projekta kako bi se ocijenile i usporedile lokalne prakse donošenja odluka na razinama gradova. Ovaj proces obuhvatio je preko 700 sudionika tijekom 40 tematskih sastanaka na kojima su sudjelovali vrlo raznovrsni dionici u rasponu od malih i srednjih poduzeća do predstavnika znanstvenih institucija i civilnih udruga. Na ovom sastancima lokalna praksa konstantno se uspoređivala s europskim iskustvima i rezultatima.

Rezultat ovog procesa jest vrlo iscrpan paket preporuka za donositelje odluka koji uzima u obzir složenu ekonomsku, društvenu i okolišnu dimenziju gospodarenja resursima. Dokument posebno ističe najučinkovitije politike i instrumente koji su proizašli iz brojnih sastanaka u sklopu RE-SEEties projekta i najbolje europske prakse. Izvještaj nudi sažeti pregled preporuka vezanih uz gospodarenje resursima, a koje su relevantne za donositelje političkih odluka na svim razinama: lokalnim, regionalnim, nacionalnim i europskim.

Preporuke za učinkovito gospodarenje resursima za donositelje odluka na EU razini dostupne su su na internet stranicama RE-SEEties projekta.