20.10.2014/15:10

Povećanje razine svijesti i promjene ponašanja: ususret učinkovitom gospodarenju resursima

Promjena ponašanja je od visokog značaja za projekte energetske učikovitosti i smanjenja proizvodnje otpada. Iako se često promatraju odvojeno od tehnoloških mjera, ovo nije bio slučaj kod RE-SEEties projekta. Partnerski gradovi razvili su zajednički program usmjeren prema promjeni ponašanja potrošača unutar svojih lokalnih strategija i akcijskih planova u sva tri segmenta projekta: energetskoj učinkovitosti, primjeni obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom.

Kampanje za promjenu ponašanja na lokalnoj razini provele su se između travnja i rujna 2014. u svim partnerskim gradovima RE-SEEties projekta. Kampanje su bile usmjerene prema vrlo širokom krugu korisnika: od građana, javnih poduzeća, djelatnika gradske uprave do malih i srednjih poduzeća.

Kampanje su provedene koristeći unificirani set vizualnih materijala koji su se primjenjivali na raznim promo materijalima: od postera, majica, oglasa u novinama, Facebook stanicama gradova i TV i radio reklamama. Aktivnosti organizirani u sklopu kampanja su bile vrlo raznolike: izložbe, dani otvorenih vrata, TV intervjui, natjecanja u školama, članci u novinama.

Kampanje su se pokazale vrlo uspješnima i dotaknule su se ukupno čak 650 tisuća ljudi u regiji Jugoistočne Europe, što je značajno više od skromno postavljenog cilje od 12 tisuća ljudi.

Zajednička metodologija za kampanje razvijena je od strane ENERRGIAKLUB-a koji je bio zadužen za koordinaciju marketinških i promo aktivnosti na projektu.