20.10.2014/15:12

Pomaganje jedinicama lokalne samouprave: vodič korak po korak

Integrirani metodološki alat za učinkovito gospodarenje resursima predstavlja srž transnacionalnog produkta RE-SEEties projekta. Alat ima za cilj ponuditi vodstvo tijekom strateškog planiranja za gradove i općine. Alat se sastoji od dva dijela: metodološkog vodiča i seta kriterija za eveluaciju razvoja i provedbe same strategije.

Alat započinje pregledom konteksta u kojima se donose odluke (Prvo poglavlje), sažetkom najboljih primjera tehnologija u sektoru energetike i gospodarenje otpadom (Drugo poglavlje), a nastavlja se pregledom instrumenata za promjenu ponašanja potrošača (Treće poglavlje). Tehnički aspekti izrada prognoza (Četvrto poglavlje) obuhvaćaju metodološke alate dok je završno poglavlje posvećeno posebnom setu kriterija za promatranje provedbe mjera predloženih lokalnim strategijama.

Razvoj metodologije nije bio jednokratan proces i trajao je pune dvije godine. Partneri na RE-SEEties projektu isprobavali su razne metodološke alate i prema potrebi ih dorađivali te su ova iskustva zabilježena kako bi i drugi gradovi mogli učiti iz naših iskustava. Ovaj metodološki alat rezultat je intenzivnog truda pet partnerskih asocijacija: CRES, REGEA, ENERGIAKLUB, MACEF i CNR-IMAA.

Završni metodološki alat s kriterijima za promatranje provedbe strategija može se preuzeti na internet stranicama RE-SEEties projekta.