20.10.2014/15:09

Ambiciozne ideje, lokalna provedba

Razvoj lokalnih strategija i akcijskih planova kompleksan je proces koji je u obzir morao uzeti mnoge rezultate RE-SEEties projekta. Kontrola kvalitete od strane projektnih partnera jedan je od najvažnijih mehanizama kojima se putem stalne stručne potpore svakom gradu na raspolaganje stavljala pomoć tijekom izrade lokalnih strategija i akcijskih planova.

Ove preporuke rezultirale su posebnim izvještajem kojeg je izradila stručna grupa sastavljena od projektnih partnera koji su posjedovali dugogodišnje iskustvo u izradi strateških dokumenata: MACEF, REGEA, CNR-IMAA, CRES i ENERGIAKLUB.

Svi ključni dokumenti izrađeni tijekom provedbe projekta postali su dio ovih strategija. Izrade stanja i prognoza potrošnje energije i stvaranja otpada omogućile su procjenu ukupnih emisija stakleničkih plinova i moguće scenarije razvoja do 2020. godine. Završetkom ove aktivnosti gradovi su mogli dobiti uvid u moguće alternativne scenarije i potencijale za lokalnu proizvodnju energije.

Stručne radionice koje su se organizirale u svim gradovima temeljile su se na studiji slučaja koja je definirala područje interesa pojedinih gradova. Upravo su ove radionice označile početak procesa izrada strategija jer su omogućile svim relevantnim dionicima da već na samom početku postanu dio procesa i ponude svoje znanje i iskustvo prilikom izrade ovog dugoročnog dokumenta grada.  

Svaki grad na projektu izradio je pored strategije i akcijskog plana i studiju izvodljivosti za primjenu obnovljivih izvora energije. Ova studija je ponudila analizu trenutnog stanja i moguće tehnološko rješenje za konkretnu projektnu investiciju.

Zajednički zaključci i pouke tijekom procesa strateškog planiranja mogu su sljedeći:

  • Kvaliteta podataka od presudne je važnosti prilikom izrade lokalnih strategija. Procijenjeni i pretpostavljeni podaci iz nepouzdanih izvora mogu rezultirati u značajnim pogreškama i problemima tijekom provedbe strategija.
  • Uključivanje svih relevantnih dionika je vrlo važan korak. Strategija se ne može realizirati bez pomoći ključnih dionika stoga oni moraju biti uključeni tijekom svih koraka u razvoju strategije: njenom donošenju, provedbi i monitoringu.
  • Korištenje zajedničkih metodoloških alata korak je prema izradi kvalitetne strategija. Dokazani i provjereni alati korišteni od velikog broja gradova osiguravaju određenu razinu kvalitete. Upravo iz tog razloga su RE-SEEties projektni partneri nastojali izgraditi zajedničke alate za sve gradove i primijeniti ih tijekom izrade strategija.

Sve lokalne strategije i preporuke stručnjaka mogu se preuzeti sa internet stranica RE-SEEties projekta.