30.09.2014/14:27

Μεταφέροντας τις εμπειρίες μας: Συστάσεις για Ευρωπαίους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων

Σε κάθε μία από τις 8 συμμετέχουσες πόλεις στο έργο, υπήρξε μια διαδικασία για τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων ώστε να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν τις πολιτικές συνθήκες με την τοπική πρακτική αποδοτικότητας πόρων στις αστικές κοινότητες.  Η διαδικασία αυτή, με περισσότερες από 40 συναντήσεις και 700 συμμετέχοντες ανάμεσα στους οποίους εκπρόσωποι της κυβέρνησης, του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου και κοινωνικών φορέων, συμπληρώθηκε με ανταλλαγές απόψεων με Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες.

Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη δέσμη συστάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων για την αποδοτικότητα των πόρων. Το κείμενο υπογραμμίζει τα περισσότερο αποδοτικά και σημαντικά εργαλεία πολιτικής όπως προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο των συναντήσεων του έργου RE-SEEties και συμπληρώθηκαν από άλλα που καταγράφηκαν σε επιτυχημένα Ευρωπαϊκά παραδείγματα. Η αναφορά περιλαμβάνει μια περίληψη των συστάσεων πολιτικής σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων που απευθύνεται στους πολιτικούς και τεχνικούς αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης –τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό.

Το κείμενο με τις συστάσεις πολιτικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποδοτικότητα των πόρων υπάρχει στην ιστοσελίδα του έργου (Document Centre).