30.09.2014/14:26

Κλείνοντας: Ένα επιτυχημένο έργο και ένα εξίσου επιτυχημένο τελικό συνέδριο

Η τελευταία εκδήλωση του έργου διοργανώθηκε στο Ζάγκρεμπ, στις 9 Σεπτεμβρίου του 2014. Συγκέντρωσε ερευνητές από πολλά επιστημονικά πεδία που ανάπτυξαν στρατηγικές για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Πάνω από 100 συμμετέχοντες συζήτησαν σχετικά με το πως η Ευρώπη πρέπει να μετακινηθεί από το παρόν γραμμικό οικονομικό μοντέλο σε ένα πιο κυκλικό.

Ο Διευθύνων σύμβουλος της FEDARENE και της REGEA, Δρ. Julije Domac, άνοιξε την εκδήλωση με την ακόλουθη δήλωση “Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα κριθεί από την ικανότητά της να χρησιμοποιεί τους πόρους πιο αποδοτικά. Γι’ αυτό, θα πρέπει να διερευνήσουμε τη δυνατότητά μας να μετατρέψουμε τα απορρίμματα σε πολύτιμους πόρους. Αν και δεν υπάρχει μια μοναδική λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι πόλεις έχουν την ικανότητα, τη δυνατότητα και τη θέληση να ηγηθούν της προσπάθειας. Έργα όπως το RE-SEEties, έχουν αποδείξει ότι οι πόλεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα πεδίο συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων, και διερεύνησης λύσεων και εργαλείων για την αντιμετώπιση της υπερβολικής ενεργειακής κατανάλωσης και παραγωγής απορριμμάτων”.

Εξ’ αιτίας των σύνθετων κοινωνικών και πολιτικών περιστάσεων, οι Δήμοι της ΝΑΕ συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις σχετικές με την αποδοτικότητα των πόρων και πολλές από αυτές δεν είναι προετοιμασμένες ώστε να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα με ολοκληρωμένο τρόπο. “Το έργο RE-SEEties βοήθησε σε αυτό  αναπτύσσοντας εργαλεία και μεθοδολογίες για την πρόβλεψη της κατανάλωσης των πόρων από τη μια και μέτρων για την αποδοτικότερη χρήση τους από την άλλη πλευρά. Με βάση την εμπειρία του έργου, δημιουργήθηκε μια εργαλειοθήκη η οποία μπορεί να παρέχει οδηγίες για την χάραξη στρατηγικής στους Δήμους της ΝΑΕ αλλά και άλλους, για τη βελτίωση της χρήσης των πόρων και τον σχεδιασμό εξυπνότερων πόλεων” εξήγησε η Δρ. Monica Salvia από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας (Ινστιτούτο Μεθοδολογιών για Περιβαλλοντική Ανάλυση).

Η αλλαγή της συμπεριφοράς είναι επίσης κεντρικής σημασίας για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην τελική ενεργειακή χρήση και παραγωγή απορριμμάτων, κάτι που το έργο RE-SEEties αναγνώρισε. «Για την επιτυχημένη υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης απορριμμάτων πρωταρχικά είναι απαραίτητο να καταλάβουμε τους καταναλωτές. Το έργο προσπάθησε να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει ένα μεγάλο εύρος ενδιαφερομένων: από τοπικούς αρμόδιους για λήψη αποφάσεων έως απλούς πολίτες με σκοπό την αλλαγή των καταναλωτικών τους συνηθειών» είπε ο István Hunyadi, συντονιστής του έργου RE-SEEties από την 18η Επαρχία της Βουδαπέστης.

Η ποικιλομορφία είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, που πρέπει να αναγνωριστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, αυτό που οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες χρειάζονται περισσότερο, είναι να εργαστούν σε δίκαιες εταιρικές σχέσεις ώστε να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον.