30.09.2014/15:01

Ευαισθητοποίηση και Αλλαγή Συμπεριφοράς: Στην κατεύθυνση της αποδοτικότητας των πόρων

Η αλλαγή της συμπεριφοράς είναι κεντρικής σημασίας στην προσπάθεια να επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις στην χρήση ενέργειας και την παραγωγή απορριμμάτων. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και δευτερευόντως σε σχέση με την τεχνολογική ανάπτυξη κάτι τέτοιο δεν συνέβη στο έργο RE-SEEties. Οι συμμετέχουσες πόλεις ανέπτυξαν μια ομάδα εργαλείων αλλαγής συμπεριφοράς στο πλαίσιο των τοπικών στρατηγικών τους και των σχεδίων δράσης. Επίσης, πραγματοποίησαν τοπικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης καλύπτοντας τα βασικά θέματα που επεξεργαζόταν το έργο: εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές και απορρίμματα.

Οι καμπάνιες πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2014, σε κάθε μια από τις 8 συμμετέχουσες πόλεις. Απευθύνονταν σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων που περιελάμβανε: πολίτες, τοπικές αρχές, εταιρείες κοινής ωφέλειας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μαθητές όλων των ηλικιών.

Σε όλες χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια επικοινωνιακά εργαλεία με τις ίδιες εικόνες που εμφανίστηκαν για παράδειγμα σε πόστερ, παιδικές μπλούζες, αφίσες, αυτοκόλλητα, κλπ.  Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν επίσης παρόμοιες: εκθέσεις, σχολικοί διαγωνισμοί, τοπικές ημέρες ενέργειας και ημερίδες. Όλες οι πόλεις χρησιμοποίησαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης με τηλεοπτικές συνεντεύξεις, άρθρα και διαφημίσεις.

Οι καμπάνιες αποδείχθηκαν μεγάλη επιτυχία, τα μηνύματα τους έφθασαν σε περισσότερους από 650.000 ανθρώπους στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης ενημερώνοντας τις τοπικές κοινωνίες σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο του έργου που ήταν 12.000 άνθρωποι.

Η μεθοδολογία των επικοινωνιακών δράσεων αναπτύχθηκε από την Energiaklub, εταίρο του έργου και υπεύθυνο για τις αντίστοιχες δράσεις.